24/9/11

Mostra d'Art

Dissabte 8 d'octubre 201 d'11 a 14h.
al Passatge Fructuós de Gelabert - Barcelona


Participen els artistes:
Ester Bassols, Isabel Blanco, Dolores González,
Carmen Homar, Carmen Marín, Dary Marino,
Arseni Macia, Anna Masó, Enric Masó,
Joaquím Rocaful, i Ana Salas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario