MOSTRA D'ART

 2021

MOSTRA D'ART:  

OBRES DE JOSEP OLIVARES **************


2021-03-13 

Fotografies: Joan Pallarola

******************

Fotos Josep Olivares, Júlia Badal


*******************************************fotos de Joan Pallarola

******************************


No hay comentarios:

Publicar un comentario