1/11/16

XV FESTA


SANTS PORTA OBERTA A LA POESIA
 http://el3.cat/events/sants-porta-oberta-a-la-poesia-homenatge-a-ferran-soriano/ http://el3.cat/events/sants-porta-oberta-a-la-poesia-homenatge-a-ferran-soriano/

CINE FÒRUM


TERTULIA BATIBULL


VERSOS A RAIG FET
http://el3.cat/events/versos-a-raig-fet-a-les-cotxeres-de-sants-homenatge-a-joan-oliver-pere-quart/http://el3.cat/events/versos-a-raig-fet-a-les-cotxeres-de-sants-homenatge-a-joan-oliver-pere-quart/

MOSTRA D'ART


SALA NOVA SANT MEDIR